Samverkan för hållbar samhällsutveckling

I nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners bygger vi framtidens samhälle.

Om oss

Hos oss finns kompetens för hela projektgenomförandet. En idé uppritad på en servett kan förverkligas till nyckelfärdig byggnad. Vår vision är att bli Sveriges ledande samverkansentreprenör. Vi investerar i ömsesidigt givande- och långsiktiga relationer med våra kunder och vill därigenom bli det självklara valet av samarbetspartner. Vi värderar ett långsiktigt samarbete högt. 

Läs mer

Aktuella projekt

Vi genomför byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor över hela Sverige. Här kan du se ett urval av våra fina projekt.

Stapelbädden 7

Läs mer

Sara Kulturhus

Läs mer

Kunskapsstaden Kiruna

Läs mer

Nyheter

Sidskogen och SSEA har tecknat ett samarbetsavtal

Med det nya samarbetsavtalet kommer vi att stärka den gemensamma organisationen, där SSEA bidrar med tjänstemän och Sidskogen med kunniga yrkesarbetare. Samarbetet gör att bolagen skapar en naturlig synergi, som möjliggör att vi kan ta oss an större projekt, säkerställa bra kvalitet i utförandet och samtidigt vara lokalt förankrade.

Hållbarhetsrapport 2022

SSEAs hållbarhetsrapport för 2022 är nu färdigställd. Denna är en sammanfattning av händelser och resultat för året som gått kopplat till SSEAs hållbarhetsarbete utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Bygglov för Plantagen-projekten!

Arbetet med Plantagen-projekten är inne i ett intensivt skede. SSEA har precis fått bygglov för parkeringen vid Norra Djurgården. Att SSEA dessutom fick full pott på projektets första kundmätning var extra roligt!

Tillsammans med