Samverkan för hållbar samhällsutveckling

I nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners bygger vi framtidens samhälle.

Om oss

Hos oss finns kompetens för hela projektgenomförandet. En idé uppritad på en servett kan förverkligas till nyckelfärdig byggnad. Är idén redan projekterad genomförs självklart även utförandeentreprenader. Genom tidiga samarbeten och projektutveckling säkerställer vi ekonomi, byggbarhet och arkitektonisk kvalitet.

Läs mer

Senaste projekt

Vi genomför byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor över hela Sverige. Här kan du se ett urval av våra fina projekt.

Stapelbädden 7

Läs mer

Sara Kulturhus

Läs mer

Foajén

Läs mer

Nyheter

SSEA Group förvärvar Kiruna Målbygg AB

Succé vid invigning av Bollnäs Bandyhall

Hållbarhetsrapport 2021

SSEAs hållbarhetsrapport för 2021 är nu färdigställd. Denna är en sammanfattning av händelser och resultat för året som gått kopplat till SSEAs hållbarhetsarbete utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Tillsammans med