En samverkansentreprenör i den rikstäckande byggkoncernen SSEA Group

SSEA är en rikstäckande byggentreprenör med kompetens inom partnering/samverkan. I vår portfölj finns allt ifrån komplexa sjukhus, höga trähus, skolor till mindre renoveringar och ombyggnationer. Vi föredrar väldigt tidiga samarbeten, där vi tillsammans med kunden utformar projektet.

I SSEA är hållbarhet av största vikt. Genom medvetna val varje dag minskar vi den negativa belastningen på miljön. Genom varsam renovering och återbruk av gammalt tegel byggde vi en ny bandyhall i det gamla SJ-området i Bollnäs. Ett rikstäckande elavtal försörjer våra projekt med fossilfri el. Och sist men inte minst så bygger vi projekt certifierade enligt Miljöbyggnad, WELL och BREEAM, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Vårt erbjudande

Vi är inte bara en samverkansentreprenör utan även en partner i utvecklingen av projekt

Vi är ett modernt entreprenadbolag med kunden i fokus. Med ett 150-årigt börsbolag som ägare får våra kunder en ekonomisk trygghet, tillsammans med en nytänkande och lösningsorienterad projektorganisation. Genom att investera i ömsesidigt givande- och långsiktiga relationer med våra kunder arbetar vi för bli det självklara valet av samarbetspartner.

Var vi bygger

Vi är rikstäckande med projekt från Malmö i söder till Kiruna i norr

Vi genomför byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor över hela Sverige. Huvudkontoret är beläget i Stockholm, med regionkontor i Malmö och Luleå. Vi är en rikstäckande entreprenör som följer kunden och genomför därför projekt på den ort i landet där kunden önskar.

Vad vi bygger

Genom projekt i samverkan bygger vi både samhället och långsiktiga relationer

I vår portfölj finns allt ifrån komplexa sjukhus, höga trähus, skolor till mindre renoveringar och ombyggnationer. Genom väldigt tidiga samarbeten kan vi tillsammans med kunden utforma projektet. Vi värnar om förtroendet vi fått och om kundens investering. Genom SSEAs samverkansmodell får kunden största möjliga värde för varje investerad krona.

Projekt i samverkan

Vi är flexibla och skräddarsyr projektets form till kundens önskemål

En gemensam och väl kommunicerad målbild är grundläggande i ett samverkansprojekt. Det finns en flexibilitet för förändringar, eftersom projektets målsättning är överordnat individuella ambitioner. Beställare och entreprenör har en gemensam budget, som är totalt öppen och ärlig. Det medför en transparant arbetsmiljö fri från ekonomiska egenintressen. Tillsammans byggs en balanserad och integrerad projektorganisation, både i uppstarten och löpande genom projektet. Med relationsskapande aktiviteter skapas ett starkt team. Genom samarbete redan i tidigt skede kan vi ta fram långsiktigt hållbara lösningar, som ger såväl god projektekonomi som totalekonomi och funktion för fastighetsägare och brukare.

Vår bolagsstyrning

SSEA ingår i den Ratos-ägda byggkoncernen SSEA Group. I SSEA Group ingår tre dotterbolag: SSEA, Vestia Construction Group och Kiruna Målbygg AB. Tillsammans utgör bolagen en rikstäckande byggkoncern med spetskompetens inom samverkan.

ISO-certifierat ledningssystem

Vi arbetar säkert, hållbart och med hög kvalitet

ISO 9001 – Kvalitet
ISO 14001 – Miljö
ISO 45001 – Arbetsmiljö

En historia av entreprenörskap

Historien om SSEA har sin början år 1980 i Norge, då byggbolaget HENT startades. År 2016 etablerades ett svenskt dotterbolag. HENT Sverige AB blev snabbt en tongivande aktör inom hållbart byggande av stora och tekniskt komplexa projekt. Årsskiftet 2021/2022 blev en milstolpe i HENT Sveriges historia. Då lades fullt fokus på att expandera på den svenska marknaden. Investmentbolaget Ratos ändrar ägarstruktur i bolaget och HENT Sverige AB övergår till den nystartade byggkoncernen SSEA Group. HENT Sverige AB byter därmed namn till SSEA. Det är med glädje och förväntan vi i den nya konstellationen nu blickar framåt emot kommande år, där vi ska skapa goda affärer, med goda relationer och samtidigt bygga ett hållbart samhälle.