SSEA är en totalentreprenör och projektutvecklare i den Ratos-ägda byggkoncernen SSEA Group

SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag har en gedigen kompetens på att genomföra stora, tekniskt komplexa projekt, med bland andra Danderyds Nya Akutmottagning och Ersta Nya Sjukhus i vår portfölj. Vi är världsledande totalentreprenör inom träbyggnad, med Sara Kulturhus i Skellefteå, en av världens högsta träbyggnader. Därtill är vi stolta över vårt prisade hållbarhetsprojekt kv. Foajén i Malmö, som var årets BREEAM-projekt 2020 och ett av Sveriges första WELL-certifierade projekt. Vi är också delaktiga i den historiska flytten av Kirunas stadskärna där vi bygger flera projekt, exempelvis Kunskapsstaden, en ny skola på hela 40 000 kvm.

Vårt erbjudande

Vi är inte bara samverkansentreprenör utan även en partner i utvecklingen av projekt

Vi är ett modernt entreprenadbolag med kunden i fokus. Vi erbjuder den ekonomiska tryggheten med ett 150-årigt börsbolag som ägare, samtidigt som vi är nytänkande och lösningsorienterade. En stor del av våra projekt är genomförda i samverkan eller andra former av samarbeten.

Var vi bygger

Vi är rikstäckande med projekt från Malmö i söder till Kiruna i norr

Vi genomför byggprojekt för kunder i både privat och offentlig sektor över hela Sverige. Huvudkontoret är beläget i Victoria Tower Stockholm, samt regionkontor i Malmö och Luleå. Vi utvärderar ständigt nya marknader i syfte att etablera oss permanent i nya regioner. Vi finns där kunden finns.

Vad vi bygger

Vi är världsledande totalentreprenör inom träbyggnad

Vi är stolta över att ha fått förverkliga en av världens högsta träbyggnader: Sara Kulturhus i Skellefteå. Vi har därtill gedigen kompetens på att genomföra stora, tekniskt komplexa projekt inom områdena samhällsfastigheter, hotell, kontor och handel.

Hur vi bygger

Vi är flexibla och skräddarsyr projektets form till kundens önskemål

Vi har kompetens för hela projektgenomförandet. Vi kan förverkliga en idé uppritad på en servett till nyckelfärdig byggnad. Är idén redan projekterad genomför vi självklart även utförandeentreprenader. Vi arbetar gärna i samverkan, i tidiga samarbeten eller med projektutveckling.

Vår bolagsstyrning

SSEA Svensk Samverkansentreprenadaktiebolag ingår i den Ratos-ägda byggkoncernen SSEA Group. I SSEA Group ingår två dotterbolag: dels SSEA och dels Göteborgsbaserade bolaget Vestia Construction Group. Tillsammans utgör bolagen en rikstäckande byggkoncern med spetskompetens inom samverkan.

ISO-certifierat ledningssystem

Vi arbetar säkert, hållbart och med hög kvalitet

ISO 9001 – Kvalitet
ISO 14001 – Miljö
ISO 45001 – Arbetsmiljö

Vår historia

Historien om SSEA har sin början år 1980 i Norge, då byggbolaget HENT startades. År 2016 etablerades ett svenskt dotterbolag. HENT Sverige AB blev snabbt en tongivande aktör inom hållbart byggande av stora och tekniskt komplexa projekt.

Årsskiftet 2021/2022 blev en milstolpe i HENT Sveriges historia. Då lades fullt fokus på att expandera på den svenska marknaden. Investmentbolaget Ratos ändrar ägarstruktur i bolaget och HENT Sverige AB övergår till den nystartade byggkoncernen SSEA Group. HENT Sverige AB byter därmed namn till SSEA. Det är med glädje och förväntan vi i den nya konstellationen nu blickar framåt emot kommande år, där vi ska skapa goda affärer, med goda relationer och samtidigt bygga ett hållbart samhälle.