Vi arbetar för långsiktiga och sunda affärsrelationer

Samarbeten

Nära och goda relationer med seriösa och utvalda leverantörer och entreprenörer är en förutsättning för vår verksamhet. Vårt mål är långsiktiga och sunda affärsrelationer.

SSEA arbetar både med konkurrensutsatta upphandlingar och ramavtal, men även med tätare samarbeten.

Processen för att bli leverantör hos SSEA sker genom att leverantören kontrolleras så att de uppfyller SSEAs kriterier för godkänd leverantör och efter det så skickas förfrågan, därefter följt av en utvärdering och en upphandling som avslutas med kontraktsskrivning. Därefter följer själva utförandet och till sist SSEAs och leverantörens ömsesidiga utvärdering av samarbetet.

Kriterier för att bli leverantörer hos SSEA

  • Entreprenören skall som lägst uppfylla gällande lagkrav.
  • Entreprenören skall vara certifierad enligt ISO 45001, ISO 9001 samt ISO 14001 eller motsvarande.
  • Entreprenören skall vara bundna av svenskt kollektivavtal för arbetet. Detta villkor gäller dock inte för s.k. enmansföretag.
  • Entreprenören skall vara registrerad för F-skatt och mervärdesskatt samt, ifråga om underentreprenörer som är juridisk person, uppfylla krav på bolagsregistrering
  • Entreprenören skall följa SSEAs uppförandekod
  • Alla som ska arbeta på SSEAs projekt ska genomföra den obligatoriska arbetsmiljöutbildningen; Safe Construction Training.
  • ID06-kort: Alla som vistas på någon av SSEAs byggarbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

Fakturering

Alla fakturor till SSEA skall märkas med fakturareferens*, projektnamn och namn på beställare/kontaktperson. Saknas denna märkning kommer fakturorna inte läsas in i fakturasystemet.

SSEA är momsregistrerat.
VAT-nr.: SE559021079401
Organisationsnummer: 559021-0794

SSEA önskar i första hand motta faktura med e-faktura. I andra hand via e-post och i tredje hand via pappersfaktura.

Fakturor som skickas till faktura@hent.se vidarebefordras ej till SSEA.

*Fakturareferens, kodsträng bestående av projektnummer och kontonummer, åtskilda av bindestreck (0000000-0000).

1. E-faktura

Instruktioner e-fakturering SSEA

2. E-post
faktura@ssea.se
Max en faktura per e-post accepteras. Faktura och bilaga måste vara i samma pdf-fil.

3. Pappersfaktura
Postadress:
SSEA
Nolsögatan 3
164 40 KISTA

Visselblåsning

Det är viktigt för SSEA som bolag och byggbranschen som helhet att eventuella etiska överträdelser rapporteras direkt. Här har du en viktig roll att slå larm om du ser ett något som du misstänker inte är i enlighet med vår Uppförandekod. På så sätt får vi information om vad som sker i vår verksamhet och kan sätta in åtgärder för att samma händelse inte ska upprepas igen.

 

Gör en anmälan