Höstterminen har startat i nya Hjalmar Lundbohmsskolan

2023-09-13

Samverkansprojektet Kunskapsstaden i Kiruna kommun, döpt efter den förra skolan Hjalmar Lundbohmsskolan, har öppnat dörrarna för första gången. De stora, nya ytorna och att lärarna fått varit delaktiga i utformningen av sina respektive lokaler uppskattas av elever och lärare.

Tidigare i våras, helt enligt tidplan, lämnades Kirunas nya gymnasieskola över till Kiruna kommun från SSEA.

– Trots omvärldssituationen med Covid-19 och kriget i Ukraina har vi klarat att hålla projekttiden. Att vi dessutom har slutfört projektet till ett lägre pris än budgeterat gör oss extra stolta, säger Kristian Nilsson, platschef på SSEA.

– Det har funnits en väldigt bra struktur och samordning i projektet. Vi är mycket nöjda över resultatet och samarbetet med SSEA. Jag har dessutom haft väldigt roligt, så det är ytterligare en bonus, säger Nadja Rundqvist, projektstrateg på Kiruna kommun.

Under sommaren har verksamheten flyttat in och förberett de nya lokalerna för att ta emot höstens elever och lärare. Att det är gott om utrymme i den 40 000 kvm stora skolan råder det inga tvivel om. Extra positivt har det omnämnts att lärare redan tidigt i projektet varit delaktiga i att utforma sina respektive lokaler.