SSEA och HandyDay har ingått samarbete

2023-09-19

SSEA och inköpsverktyget HandyDay har ingått samarbete. Med ett välutvecklat och genomtänkt system kommer SSEA att såväl effektivisera som höja kvaliteten på inköpsarbetet i verksamheten.

Med HandyDay som verktyg kan SSEA samla hela inköpsarbetet, med bland annat leverantörsregister, branschdatabas, företagskontroll, leverantörskvalificering, avtalsdatabas och inköpstidplan. Verktyget kommer att användas både under anbudsskede, projektering och produktion.

Verktyget levererar även en koppling med Dalus Box, vilket kommer att underlätta och effektivisera för våra projekt.

– Under en längre tid har vi på SSEA varit i stort behov av ett välfungerande inköpsprogram som förbättrar och underlättar våra inköpsprocesser. Här visade sig HandyDay vara överlägsen. Jag ser fram emot att starta upp samarbetet och att se hur stora steg framåt vi som bolag därmed kommer att ta, säger inköpsansvarig Alice Fazel.

– Vi på HandyDay ser fram emot ett produktivt och givande samarbete. Vi vill rikta ett särskilt tack till inköpsansvarig Alice Fazel och operativ chef Adam Koller, säger Bertil Winzenburg, VD för HandyDay.