SSEA lämnar över projekt Stapelbädden till beställaren

2023-10-19

Under torsdagen lämnade SSEA över projektet, som omfattar 105 studentlägenheter, till beställaren MKB Fastighets AB

SSEA vann under år 2020 projektet genom upphandlingsförfarande i enlighet med LOU och har utfört entreprenaden som totalentreprenad. Projektet omfattade nyproduktion av studentbostäder i västra hamnen i Malmö. Närmre bestämt 105 studentlägenheter fördelat på två huskroppar med sex respektive åtta våningar, inkluderat fläktrum. Huskropparna är förbundna med loftgångsbalkonger och i bottenplan återfinns gemensamhetsutrymmen. På grannfastigheten ligger befintligt studentboende vilket projektet har anslutit mot och bildat en gemensam innergård med.

Beställare av projektet är MKB Fastighets AB.