SSEA lämnar över projekt Nya Högaholmsskolan till beställaren

2023-11-03

Under fredagen lämnade SSEA över projektet, som omfattar en skola för årskurs F-6, till beställaren Malmö Stad, Stadsfastigheter

Foto: default

I samarbete med Malmö Stadsfastigheter har SSEA byggt Nya Högaholmsskolan i Lindängen, Malmö. Det är en skola för årskurs F-6, med kapacitet för 525-630 elever. I hus A finns det gemensamma entrérummet samt administration, utbildningslokaler och speciallokaler för slöjd, hemkunskap men också matsal och mottagningskök. I hus B ligger idrottshallen med tillhörande omklädningsrum och förråd. 

Nya Högaholmsskolan uppfördes i södra delen av Malmö, i stadsdelen Lindängen, på en plats som tidigare nyttjas för social samvaro av de boende i området. Under pågående byggproduktion har därför stor vikt lags vid den sociala hållbarheten för att få de boende i området att känns sig inkluderade; exempelvis genom dialogforumgemensamma grillningar och dekoration av byggprojektet vid högtider. Nybyggnationen sker dessutom dikt an befintlig skola vilket ställer stora krav på samordning och arbetsmiljö för att beakta barnperspektivet.