Pilotprojekt monterade 12 lägenheter på 11 dagar

2024-05-29

Med en stomme i klimatsmart korslimmat trä har bostadsprojektet Rapsen 2 i Malmö nått en milstolpe. Pilotprojektet, som byggs i samarbete mellan det kommunala MKB Fastighets AB och byggbolaget SSEA, syftar till att hitta vägar att snabbt bygga bra bostäder med låg klimatpåverkan.
– Vi visar att det genom smarta val går att klara av den här utmaningen, säger Richard Jacobsson, arbetschef på SSEA.

Projektet, som genomförs tillsammans med MKB Fastighets AB, har ambitiösa mål inom låg klimatpåverkan. För att ni dit tillämpas bland annat en stomme i korslimmat trä, som nu står färdigmonterad. Montaget av stommen för tolv lägenheter tog elva dagar. Det är en kort tid sett till komplexiteten och materialens klimathänsyn.

– Det är ett spännande projekt vi fått förtroendet att medverka i, med kort tidplan. Vi har alla bidragit till att lyckas nå den här milstolpen och redan vid årsskiftet 2024/2025 ska bostäderna stå färdiga att tas i bruk, vilket ställer höga krav på effektiva produktionsmetoder framåt, säger Richard Jacobsson, arbetschef på SSEA.

Elementen som utgör byggnaderna förtillverkas med urtag för dörrar, fönster, förberedning för ledningar och rörledningar.

– Det sparar tid, kostnader och material på arbetsplatsen och är ett bra exempel på steg som vi har tagit för att möjliggöra detta, säger Richard Jacobsson, arbetschef på SSEA.

Materialet som har valts, korslimmat trä, har betydande hållbarhetsaspekter. Korslimmat trä är starkt samtidigt som att det är förhållandevis lätt, vilket innebär att färre transporter krävs. Det skapar också färre arbetsmiljörisker än betong och stål och bidrar till en god inomhusmiljö i de färdiga byggnaderna. Korslimmat trä öppnar också upp för större möjlighet till återbruk eftersom det kan demonteras och återuppföras, samtidigt som trä som byggmaterial ger en betydande inlagring av koldioxid under längre tid.

Stommontaget genomförs i samarbete med Södra Skogsägarna, som har stor expertis inom träbyggnad.

För ytterligare information:

Richard Jacobsson, arbetschef på SSEA, +46 70-820 80 66