Kirunas nya gymnasieskola överlämnas till kommunen

2023-05-04

2 maj, helt enligt tidplan, lämnades Kirunas nya gymnasieskola över till Kiruna kommun från entreprenören SSEA.

– Trots omvärldssituationen med Covid-19 och kriget i Ukraina har vi klarat att hålla projekttiden. Att vi dessutom har slutfört projektet till ett lägre pris än budgeterat gör oss extra stolta, säger Kristian Nilsson, platschef på SSEA.

 

Kirunas nya gymnasieskola, som ärver namnet Hjalmar Lundbohmsskolan från den gamla skolan, är nu klar för inflyttning. Under tisdagen skedde den formella överlämningen från totalentreprenören SSEA till Kiruna kommun.

– Det känns fantastiskt roligt att komma i mål med det här projektet och lämna över en skola som vi känner stor stolthet över att ha fått bygga, säger Kristian Nilsson, platschef på SSEA.
Den nya skolan samlar Lapplands gymnasium, Lapplands lärcentra och Kulturskolan och kommer inrymma upp mot 2000 personer en vanlig dag. Projektet har byggts i samverkan mellan SSEA och Kiruna kommun, och det djupa samarbetet är en nyckelfaktor i att projektet hållit både tid och budget.

– Vi har haft en öppen och rak dialog kring de utmaningar som dykt upp. Vi har tillsammans kunnat se risker med det som skett i omvärlden kopplat till Covid-pandemin och kriget i Ukraina och hitta bästa möjliga sätt att försöka kompensera för det. Från vår sida upplever vi att samarbetet har fungerat utmärkt, säger Kristian Nilsson.

Det goda samarbetsklimatet bekräftas av Kiruna kommun.
– Det har funnits en väldigt bra struktur och samordning i projektet. Vi är mycket nöjda över resultatet och samarbetet med SSEA. Jag har dessutom haft väldigt roligt, så det är ytterligare en bonus, säger Nadja Rundqvist, projektstrateg på Kiruna kommun.

Fakta om projektet
Projektnamn: Kunskapsstaden
Beställare: Kiruna kommun
Totalentreprenör: SSEA
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Budget: Cirka 1,3 miljarder kronor. Den senaste prognosen pekar på en kostnad cirka 5 procent under budget.
Total yta: Cirka 40 000 kvadratmeter byggyta
Byggstart: 2019

Bildtext: Nadja Rundqvist, projektstrateg på Kiruna kommun och Kristian Nilsson, platschef på SSEA, är båda nöjda med samarbetet kring den nya gymnasieskolan i Kiruna. I bakgrunden hänger målningen Kiirunavaara av Axel Sjöberg från 1905, som ursprungligen hängde på den första Bolagsskolan i Kiruna, och senare på det nu rivna stadshuset Igloo.

Kontakter vid frågor:
Nadja Rundqvist, Kiruna kommun, 0980-77507
Kristian Nilsson, SSEA, 072-3655873