HENT har tecknat stort kontrakt med LKAB för nyproduktion av två bostadskvarter i nya Kiruna centrum

Byggbolaget HENT, som ägs till 73 procent av Ratos, har tecknat avtal med gruvdriftkoncernen LKAB. Projektet är en totalentreprenad och omfattar utformning, projektering och produktion av två nya bostadskvarter i nya Kiruna centrum.

Totalt omfattar projektet fyra etapper, med tre huskroppar placerade på respektive fastighet. Byggnaderna kommer bli fem våningar höga och utformade i två hustyper, till ett värde av 470 miljoner SEK. Husen har ingång från kvarterens innergårdar, med hiss, trapphus och balkonger. Tillhörande varje kvarter finns bl.a. parkering, lekplats och utrymme för samvaro.

Nyproduktion norr om polcirkeln är utmanande givet det arktiska klimatet, i kombination med de långa transportavstånden till övriga delar av Sverige. HENT har god erfarenhet av att bygga i regionen, bland annat tack vare det pågående projektet Kunskapsstaden, som är en skola på 40 000 kvm, också den byggs i nya Kiruna centrum. HENT uppför skolan åt Kiruna Kommun.

”Jag är stolt över att HENT återigen fått förtroendet att delta i den historiska flytten av Kirunas stadskärna. Att dessutom få ingå samarbete med en så betydande aktör som LKAB är ett viktigt steg för HENT. Vi ser också fram emot att fortsätta samarbeta med det lokala näringslivet under genomförandet av projektet.”, säger Jan Krepp, VD för HENT Sverige.

Lägenheterna är moderna i sin utformning, med energieffektiva lösningar. Fastigheterna förbereds med laddningsmöjligheter för elbilar. Kvarteren utformas för en trygg tillvaro för hyresgästerna. Byggnaderna får fasader i betsad träpanel.

”Flytten av Kiruna centrum är en förutsättning för LKABs fortsatta utvinning av malm. Därför är det extra glädjande att vi tecknat kontrakt med HENT för det nya bostadskvarteret. Det möjliggör ytterligare ett viktigt steg i stadens historiska omvandling”, säger Siv Aidanpää-Edlert, VD för LKAB Fastigheter.

För ytterligare information:
Ulf Nordell, marknadsansvarig HENT Sverige, +46 76 778 40 12