SSEA bygger pilotprojekt åt MKB

2024-02-10

Byggbolaget SSEA ska tillsammans med MKB Fastighets AB bygga ett pilotprojekt inom hållbart byggande.
– Vi är stolta över förtroendet från MKB och ser fram emot att förverkliga ett klimatneutralt projekt, säger Richard Jacobsson, arbetschef på SSEA.

Pilotprojektet omfattar nybyggnation av 12 lägenheter i Malmö. MKB:s ambition är att med projektet, som går under namnet Rapsen 2, utveckla bolagets kompetenser inom klimatneutralt byggande och skapa lärande kring att bygga med en stomme med korslimmat trä. Målet är att projekt ska släppa ut max 207 kg CO2/kvm och därmed nå under LFM30s målgränsvärdet för bostäder, ett projekt med låg klimatpåverkan. I nästa steg med kolinlagring beaktat kommer projektet sannolikt att halvera utsläppen jämfört med portföljen. Även återbruk är något som kommer tillämpas i projektet. Förberedande arbeten har påbörjats och redan vid årsskiftet 2024/2025 kommer lägenheterna stå färdiga för inflyttning.

Projektet genomförs i samarbete med Södra skogsägarna, som har stor expertis inom träbyggnad.

– Det känns tryggt att genomföra entreprenaden med en kunnig aktör i träfrågor vid vår sida, ett långsiktigt samarbete som fortsätter vidare i trähusprojektet Ängelholm Stadshus, säger Richard Jacobsson, arbetschef på SSEA.

KL-trä har flera fördelar mot andra trämaterial, vilket gör det särskilt lämpat i klimatneutralt byggande. Den låga vikten i förhållande till hållfastheten innebär bland annat färre transporter och enklare montage.

– Vår råvara kommer från familjeskogsbruken i Södra Sverige, KL-träet är lokalt producerat och har marknadens lägsta klimatpåverkan. Att vi tillsammans med SSEA är med och bygger ett pilotprojekt för MKB är ett viktigt och konkret steg för att nå ett mer klimatneutralt byggande, säger Ola Landqvist, affärsutvecklare på Södra Building Systems.

 

För ytterligare information:

Richard Jacobsson, arbetschef på SSEA, +46 70-820 80 66

Ola Landqvist, affärsutvecklare på Södra, +46 72 462 36 02