SSEA och Sollentuna Kommunfastigheter AB bygger ny skola

2024-04-09

Byggbolaget SSEA och SKAB ska tillsammans bygga en ny grundskola vid Väsjö torg i Sollentuna.
– Vi är stolta över förtroendet och ser fram emot att bidra till att utveckla Väsjöområdet med våra erfarenheter från tidigare framgångsrika skolprojekt som vi byggt i samverkan, säger Adam Koller, operativ chef på SSEA.

Den nya Väsjöskolan planeras som grundskola, men kommer initialt även att innehålla en förskoledel som senare planeras att flytta till Södra Väsjön. Skolan ska innefatta ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara lokaler som skapar förutsättning för hög kvalitet i verksamheten, god och säker arbetsmiljö samt ekonomi i balans.

– Det känns extra roligt att genomföra projektet i samverkan, med en kunnig och engagerad kund vid vår sida. Genom att arbeta i samverkan skapar vi de bästa förutsättningarna för att hålla tidplan, kostnad och kvalitet, säger Adam Koller, operativ chef på SSEA.

SSEA har bland annat byggt Kunskapsstaden i Kiruna, en 40 000 kvadratmeter stor skola som var en av de tre finalisterna i Årets bygge 2024 i kategorin Samhällsfastigheter.

– Skolor är bland de viktigaste byggnader som går att bygga. Genom att ge de bästa möjligheterna till lärande och utveckling för barn och unga skapar vi förutsättningar för hållbara och attraktiva samhällen, säger Adam Koller.

Projektet planeras att uppföras på fastigheten Ekoverket 2 och ska rymma en skola för ca 360 elever, med möjlighet att rymma en förskola.

– Jag håller helt med Adam, det är jättespännande och roligt att få vara med att planera och uppföra skolan. Vi har tillsammans lyckats utforma en bra skolmiljö med fokus på samarbete, flexibilitet och möjlighet att tillgodose alla barns behov. Att skolor är bland de viktigaste byggnader som går att bygga håller jag helt med om, det är inte bara en byggnad utan en plats där värderingar, kunskap och kultur möts, säger Stefan Henningsson, byggprojektledare på SKAB.

-Det är glädjande att vi nu tar nästa steg i byggprocessen i att förverkliga Väsjöskolan till höstterminen 2025, säger Maria Nyström, skolchef för grundskolan i Sollentuna kommun.

För ytterligare information:

Adam Koller, operativ chef på SSEA, +4676-536 45 08