Period: 2021 – 2022
Beställare: SBB/Bollnäs Bandy Fastigheter AB
Kvm: 12 700 + 1 190 kvm (BTA)
Entrepenad: Totalentrepenad
Arkitekt: Tyréns Arkitekter
Stad: Bollnäs

Bollnäs bandyhall

SSEA tecknade ett totalentreprenadavtal med SBB gällande nybyggnad av en ishall för elitbandy i bandymetropolen Bollnäs. Byggnationen startade i juni 2021, med en planerad överlämning i oktober 2022. Projektet utförs i form av totalentreprenad, efter en genomförd fas 1 i samverkan med SBB.

Den nya bandyhallen byggs på ett gammalt tågområde där SJ tidigare reparerat lok. Byggnaden består av en stålstomme och sandwichelement. Hallen får en läktare med plats för 3 500 åskådare, omklädningsrum och andra serviceytor.

Bygget av ishallen utsågs 2021 till till ”Norrlands hetaste projekt”. Det är Byggfakta som rankar de projekt som flest av marknadens aktörer valt ut som extra intressanta i databasen.

Byggplats och logistik:

Byggnaden är beläget i centrala Bollnäs på ett gammalt tågområde. Detta tillåter en väldigt enkel logistik för leveranser. För de befintliga byggnader som ska upprustas är det också gott om plats till förvaring av material.

Grundläggning och stomsystem

Byggnaden består av en stålstomme och sandwichelement. Grundläggningen består av en platta på mark med pålar, eftersom marken består av lera och morän. Hjärtat av ishallen är ispisten som har beställts att ursprungligen utföras med stenmjöl. På grund av de problemen som har uppstått i tidigare byggda bandyhallar överväger beställaren ihop med Bollnäs kommun att ändra till betongispist.

Teknik

Byggnaden innefattar flera teknikrum för att kunna värma upp den stora hallen. Därtill en stor kylanläggning som byggs av Bollnäs Energi men samordnas av SSEA.