Period: 2020 – 2022
Beställare: SBB/Bollnäs Bandy Fastigheter AB
Kvm: 12 700 + 1 190 kvm (BTA)
Entreprenad: Totalentreprenad
Arkitekt: Tyréns Arkitekter
Stad: Bollnäs

Bollnäs bandyhall

SSEA erhöll, genom förhandlat förfarande, ett projekt innefattande nybyggnation av en ishall för elitbandy i bandymetropolen Bollnäs. Bandyhallen uppförs i det så kallade SJ-området, dikt an tågspåren, där SJ tidigare reparerat lok. Detaljplanen möjliggör för etablering av nya verksamheter samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras och vidareutvecklas, vilket bland annat avspeglas i bandyhallens fasad som till stor del består av återbrukat tegel. 

Delar av befintlig bebyggelse byggs ihop med den nya bandyhallen. I det gamla lokstallet gjordes en hyresgästanpassning till en butik och café. 

Projektet bestod av två faser. I fas 1 utvecklades befintliga ritningar för att nå beställarens budget, men fortfarande uppnå Bandyförbundets krav för elitseriespel. Fas 2 bestod av detaljprojektering och byggnation. Bollnäs nya bandyhall invigdes i oktober 2022.