Period: Fas1: 2022-2023, fas 2: 2024-2026
Beställare: Hemsö Fastigheter / Polismyndigheten
Kvm: 21 600 kvm
Entreprenad: Samverkansentreprenad
Stad: Borlänge

Borlänge Polishus

På fastigheten Gymnasium 2 i Borlänge ska Hemsö på uppdrag åt Polismyndigheten uppföra ett nytt polishus. På fastigheten kommer en stor huvudbyggnad att sträcka sig runt en mindre byggnad. Den totala BTAn är beräknad till cirka 21 600 kvm.

Huvudbyggnaden består av ett källarplan och sedan uppemot tre våningar ovan mark. Huvudentrén för besökare kommer att placeras utmed Masergatan, medan Polisen kommer ha infart från Masergatan, Djärknegatan och Gymnasiegatan. En av funktionerna som kommer inrymmas i den nya byggnaden är arrest.

Projektet är uppdelat i två faser och genomförs i en nära samverkan mellan SSEA, Hemsö och Polismyndigheten. Fas 1 handlades upp under 2022 och omfattade projektering samt produktions-förberedelser. Kontrakt för fas 2 tecknades under 2023, med byggstart under Q1 2024. Fas 2 innebär byggproduktion fram till överlämning av nyckelfärdig byggnad, vilket beräknas ske under Q4 2026.

Polishuset är säkerhetsklassat enligt nivå 2, vilket medför en spännande och utmanande produktionsfas.