Period: 2022-2025
Beställare: Hemsö Fastigheter / Polismyndigheten
Kvm: 19 600 kvm
Entreprenad: Samverkansentreprenad
Stad: Borlänge

Borlänge Polishus

På fastigheten Gymnasium 2 i Borlänge projektutvecklar SSEA, i samverkan med Polismyndigheten och Hemsö Fastigheter, ett nytt Polishus. De färdiga lokalerna är på cirka 20 000 m2. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i de nybyggda lokalerna.

Byggnaden ska anpassas efter Polismyndighetens behov, med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Projektet är uppdelat i två faser och genomförs i en nära samverkan mellan SSEA, Hemsö och Polismyndigheten. Fas 1 omfattar projektering och produktionsförberedelser.