Period: 2018 – 2020
Beställare: Strawberry Properties AS
Kvm: 1 300 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan
Arkitekt: Semrén & Månsson
Stad: Göteborg

Clarion post hotell

SSEA har genom direktavtal med Strawberry Properties AS utvecklat och uppfört tillbyggnaden på Post hotell i Göteborg. Projektet var ett samverkansprojekt där SSEA ansvarade för samverkan, projektering och utförande. Det befintliga Clarion Post Hotell kompletterades med 40 nya hotellrum, fördelat på 4 våningar. Av rummen utgjordes 39 av moduler och 1 rum byggdes på plats. Tillbyggnaden placerades på existerande byggnad och anslöts till befintliga korridorer och hiss. Existerande fundament och stomsystem förstärktes för att klara av de tillkommande lasterna. Projektet omfattade även renovering av bl.a. existerande konferensrum. Det installerades ett nytt ventilationsaggregat för att försörja de nya hotellrummen. Hotellet är beläget i Göteborg centrum, mitt bland vältrafikerade gator. Logistik, materialleveranser och lagringsutrymme var därför utmanande i projektet. SSEA hanterade utmaningarna genom god planering och leveranskalender med fasta leveranstider att förhålla sig till.

Byggplats & logistik

Hotellet är beläget mitt i Göteborg centrum, något som resulterade i en trång byggarbetsplats. Mellanlagring av material skedde därför på hotellets tak och på innegården. För att kunna lyfta modulerna på plats krävdes en mobilkran på över 500 ton. Det i sin tur krävde förstärkning av marken under mobilkranen, för att klara av lasterna.

 

Grundläggning och stomsystem

Existerande fundament och stålstomme i konferensrummen/balsalen behövde förstärkas. Under knappa fem veckor rev SSEA bakre väggar och golv på delar av hotellet, för att sedan förstärka upp och återställa. Mycket vikt lades vid att planera montaget av modulerna. Fyra solida takstolar monterades på taket som stöd för de 39 modulerna. De undre modulerna placerades mellan takstolarna och det byggdes en korridor mellan mittmodulerna. Därefter monterades modulerna ovanpå takstolarna.

Moduler
Modulerna utgjorde separata hotellrum, sammanlänkade med en korridor.

Teknik
Ett nytt teknikrum innehållande luftaggregat upprättades, för att säkra försörjning till alla nya hotellrum. El, värme och avlopp anslöts till den befintliga anläggningen.