Foto: Anders Bobert, White Arkitekter

Period: 2016 – 2019
Beställare: Locum
Kvm: 40 000 kvm
Entreprenad: Utförandeentreprenad i samverkan
Arkitekt: White Arkitekter
Stad: Stockholm

Danderyds sjukhus nya akutmottagning

Under 2016 tecknads avtal med Locum AB gällande uppförande av en ny byggnad för akutsjukvård på Danderyds sjukhus. Projektet innefattade en ny akutmottagning, 12 operationssalar, bilddiagnostik, separat röntgenrum och MR-apparater, undersökningsrum och sterilcentral. Den nya akutmottagningen, inklusive ny- och ombyggnation av befintliga byggnader, uppgick till över 40 000 kvm. Projektet var en delad entreprenad i samverkan, där grundläggning och stomme utgjorde separata entreprenader.

Kontraktet omfattade stomkomplettering, fasad, tekniska discipliner samt medicinteknisk utrustning. Projektet delades upp i 2 faser, där fas 1 utgjordes av detaljprojektering i samverkan och och fas 2 bestod av byggproduktion. Under hela projektet rådde hög sekretess på individnivå, för att säkerställa god patientsäkerhet.

Foto: Anders Bobert, White Arkitekter

Byggplats och logistik

Stort fokus lades på att skapa en fungerande logistik, med minimala störningar för den intilliggande sjukhusverksamheten. Det var helt avgörande att pågående byggproduktionen aldrig störde intilliggande sjukhusverksamhet i angränsande byggnader. Speciellt viktigt var det att ambulanstrafiken in och ut från befintlig akutmottagning hade fri väg, oavsett tid på dygnet.

 

Foto: Anders Bobert, White Arkitekter

Hållbarhet

Projektet uppnådde Miljöbyggnad Guld och nominerades till Årets Miljöbyggnad 2019. Projektet uppnådde även 100 % avfallssortering samt blev finalist i Håll Nollan-arbetsmiljöpris 2020.

Fasad

Projektet försågs med en spektakulär fasad av perforerade lameller.

 

Foto: Anders Bobert, White Arkitekter

Teknik

Genom nära samarbete med underentreprenörer, leverantörer och beställare utrustades projektet med den modernaste medicintekniska utrustning som vid projektets genomförande fanns på marknaden. Med SSEAs metod för projektgenomförande kunde tekniska provningar starta hela 1 år innan slutbesiktning.

Projektet överlämnades i december 2018 och nominerades till Årets Bygge 2020.