Period: 2018 – 2023
Beställare: Ersta diakonisällskap
Kvm: 23 700 kvm
Entreprenad: Utförandeentreprenad i samverkan
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Stad: Stockholm

Ersta Nya Sjukhus

Stockholm växer och behovet av specialiserad vård och vårdplatser ökar. Med Ersta Nya Sjukhus skapas ett modernt sjukhus, som kommer att bedriva högkvalitativ och specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens samt forskning och utbildning. Ersta Nya Sjukhus ska ge förutsättningar för en framtida modern sjukvård, ett sjukhus som är attraktivt och tillgängligt för både patienter, besökare och medarbetare. Det nya sjukhuset rymmer 90 vårdplatser och kommer att ha kapacitet för cirka 100 000 öppenvårdsbesök och 6 000 operationer per år. Den totala ytan blir nästan 23 000 kvm fördelat på 8 våningsplan och en källare.

Utgångspunkt i projektet är att med patienten i centrum skapa vårdmiljöer där arkitektur stödjer medicinsk utveckling och nya arbetssätt. Formgivningen ska vara human, tilltalande och stå sig i nästa generations ögon. Vackra miljöer, hälsosamma dagsljusförhållanden, material- och kulörkoncept är lika viktiga som de tekniskt mätbara faktorerna.

 

Byggplats och logistik

Projektet är beläget på Södermalm vid Erstaklippan, omgiven av både bostäder och andra verksamhetslokaler. Den totala ytan för logistik är cirka 200 kvm vilket har medfört att utrymmet för hantering av leveranser och materiallagring varit minimalt och resulterat i en utmaning som krävt kreativa lösningar och stort fokus på optimering. Större leveranser samordnas i ett system som heter Promate och mindre leveranser levereras direkt till en Qlocx leveranscontainer.

Grundläggning och stomsystem

Byggnad i 9 våningar, varav 1 källarplan och 3 våningar i suterräng. Byggnaden grundläggs med grundplintar på berg med grundplatta på packad fyllning. Stommen är konstruerad med kontinuerliga hattbalkar med bjälklag av håldäck, pelare av stål samt fasadbalkar utformas enkelspända. I direkt anslutning till sjukhuset ska även en ställverksbyggnad i en våning byggas med bottenplatta i platsgjuten betong, skalväggar samt bjälklag av plattbärlag och som till större delen grundläggs på borrade stålrörspålar.

Kraftöverföringen av horisontella laster sker genom bjälklagets skivverkan till stabiliserande betongväggar. Stommen utformas med dilatationsfog på bjälklag över plan 1 mellan godsmottagning och röntgen. Dilatationsfog utformas mellan sjukhusbyggnaden och den anslutande ställverksbyggnaden.

Teknik

Byggnation av ett sjukhus innebär höga krav på ett väldigt komplext och högkvalitativt system inom teknik och installationer som är specialanpassade till sjukvård och forskning. I projektet har vi komplexa utrymmen såsom operationssalar, röntgen, steril och endoskopi. Detta medför avancerade tekniska utrymmen såsom specialanpassade luftbehandlings- och styrsystem. Sjukhuset har energisparande funktioner som styrs och övervakas i ett övergripande system.

Hållbarhet

Ett hållbart agerande och miljösäkert förhållningssätt genomsyrar alla delar av projektet – från byggproduktion, material och framtida drift till påverkan på omgivningen. Strävan efter ett hållbart förhållningssätt går igen på flera sätt. De gamla träden som fällts i den tidigare parken, för att skapa plats åt det nya sjukhuset, har omhändertagits och kommer bland annat att återfinnas i entréhallens receptionsdisk och besöksmöbler. Alla material och produkter ska vara bedömda och dokumenterade i en materialdatabas. Under hösten 2020 blev det klart att Ersta Nya Sjukhus beviljats certifikat för Miljöbyggnad 2.2 SILVER.