Foto: Felix Gerlach

Period: 2017 – 2019
Beställare: Jernhusen Rallaren AB
Kvm: 12 200 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan
Arkitekt: Fojab Arkitekter
Stad: Malmö

Foajén

SSEA har tillsammans med Jernhusen, i samverkan först genom en Fas 1 och senare en Fas 2, utvecklat och byggt ett av Malmös finaste kontorshus. Precis intill Malmö Centralstation har Foajén byggts på en tomt som i söder angränsar mot centralstationen, i öster står vägg i vägg med ett 20-våningshus, i norr en av Malmös mest trafikerade gator, och i väster byggts samman med ett intill-liggande garage under mark.

Huset består av 8 våningar ovan mark, varav 7 utgörs av kontor och 1 av handel. Taket utgörs av såväl biotop-tak som sedum och solceller. Projektet vann årets BREEAM-projekt år 2020 i Sverige och är ett av de första projekten i Sverige att certifieras enligt WELL.

Vid byggstart av projektet var uthyrningsgraden 0%, och SSEA styrde tillsammans med Jernhusen hyresgästprocessen genom projektet, vilket resulterade i att projektet slutfördes enligt ursprunglig tidplan med över 80% uthyrd yta.

Byggplats och logistik

Projektets centrala och instängda läge krävde stort fokus på logistik. Tuffa rutiner, styrning och flexibla lösningar såsom samlastning och terminaler var ett måste för att kunna utföra projektet. Att 20-våningshuset som ligger 20 mm från Foajén byggdes samtidigt, men låg 6 månader före i tidplan, gjorde att samordning med den andra arbetsplatsen blev vital. SSEA var styrande i processen för att hitta ett arbetssätt där både projekten kunde arbeta på ett säkert sätt, och flertalet av de arbetssätt som togs fram i projektet är idag standard i hela företaget.

Grundläggning, stomsystem och fasad

På grund av det höga vattentrycket är grunden pålad med en jämntjock källarplatta. Plattan och källarens ytterväggar platsgjöts, vilket krävde såväl traditionella gjutningar som vattentäta motgjutningar. Stommen utgörs av betongpelare i synlig betong, betongväggar i synlig betong, stålbalkar och Hd/f-bjälklag. Ytterväggarna är platsmurade utanpå en utfackningsvägg av stålreglar.

 

Invändigt

Synliga betonggolv, synliga betongpelare och synliga betongväggar finns i hela huset och undertaket utgörs av streck-metall och synliga installationer. Visionen har varit ”rå elegans” och när projektet var färdigställt var alla rörande överens om att vi sällan skådat ett projekt som blev så likt de tidiga visionsbilderna.