Period: 2022 – 2023
Beställare: Plantagen
Kvm: 300 kvm
Entreprenad: Samverkan
Stad: Stockholm

Frescati

Under april 2022 tecknade SSEA ett samverkansavtal med Plantagen gällande om- och tillbyggandsprojekt Plantagen Frescati vid Bergianska Trädgården på Kungliga Djurgården i Stockholm.

 

Ombyggnaden omfattade varsam renovering av de kulturmärkta byggnaderna vid Frescati, som idag inhyser Plantagens verksamhet. Högt ställda krav från Kulturbyggnad AB ställdes genom en detaljerad beskrivning av hur renoveringen skulle ske. Allt från specialfärger, fönsterkitt, materialval  etc.

Fastigheterna var kraftigt nedsatta underhållsmässigt. Stora delar av grund, yttervägg samt taken var helt ruttna. Yttervägg kapades och ersattes med en gjuten sula. En stor del väggpanel ersattes, med specialtillverkade hyvelstål för att kunna ersatta originalprofilen. Även komplett fönster- och dörrenovering, samt tätskikt på yttertaken inklusive ny taksäkerhet utfördes.

Stora åtgärder krävdes även invändigt på grund av de kraftiga sättningarna i marken utanför.

Trots alla extra åtgärder så lyckades SSEA hålla den tänkta budgeten åt en väldigt nöjd beställare.