Period: 2022 – 2024
Beställare: LKAB
Kvm: 5 000 kvm
Stad: Kiruna

Kvarter 64

Som en fortsättning på det strategiska samarbetet med LKAB erhöll SSEA, våren 2022, ett projekt innehållandes 52 lägenheter och en förskola i kvarter 64 i Kiruna.

I kvarterets västra del uppförs ett flerbostadshus om fem våningar samt vindsvåning med lägenheter om 1–6 rum och kök. De översta våningsplanen inrymmer etagelägenheter. Huset byggs i suterräng och har ingång till det nedersta våningsplanet via innergården. På innergården planeras det för parkering, lekplats och en gemensam parkyta där både vuxna och barn kan umgås.

Det nedersta våningsplanet inrymmer skyddsrum. Detta medför bland annat att grund, vägg och valv behöver annan dimensionering och att alla genomföringar måste vara gastäta.

I kvarterets östra del uppförs en förskola om cirka 450 kvadratmeter fördelat på två avdelningar. Förskolan uppförs i en våning.

Projektet är en totalentreprenad och omfattar utformning, projektering och produktion.