Period: 2022 – 2024
Beställare: LKAB
Kvm: 20 000 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad
Arkitekt: Cedervall Arkitekter
Stad: Kiruna

Kvarter 67 & 69

Kontraktet omfattar utformning, projektering och produktion av två nya bostadskvarter i nya Kiruna centrum.

Totalt omfattar projektet två etapper (två kvarter), med två huskroppar placerade på respektive fastighet. Byggnaderna kommer bli fem våningar höga och utformade i två hustyper. Husen har ingång från kvarterens innergårdar, med hiss, trapphus och balkonger. Tillhörande varje kvarter finns bl.a. parkering, lekplats och utrymme för samvaro.

Lägenheterna är moderna i sin utformning, med energieffektiva lösningar. Fastigheterna förbereds med laddningsmöjligheter för elbilar. Kvarteren utformas för en trygg tillvaro för hyresgästerna. Byggnaderna får fasader i brandimpregnerad thermowool.