Period: 2021 – 2023
Beställare: Malmö Stad, Stadsfastigheter
Kvm: 8 500 kvm
Entreprenad: Utförandeentreprenad
Arkitekt: Croma Arkitekter
Stad: Malmö

Nya Högaholmsskolan

I samarbete med Malmö stadsfastigheter uppför SSEA Nya Högaholmsskolan i Lindängen, Malmö. Det är en skola för årskurs F-6, med kapacitet för 525 till 630 elever. Byggnaden är uppdelad i två byggnader, Hus A och Hus B. Hus A har fyra plan samt ett femte vindsplan med fläktrum. Hus B har ett plan samt fläktrum och takterrass på plan två. I hus A, plan ett finns det gemensamma entrérummet samt administration och speciallokaler för slöjd, hemkunskap men också matsalen och mottagningsköket. På plan två finns lokaler för de yngsta eleverna och här ligger också biblioteket, plan tre och fyra är planerade för äldre elever. I Hus B ligger idrottshallen med tillhörande omklädningsrum och förråd. Till projektet hör också utomhusförråd som är överbyggda med en trappa upp till takterrassen.

Byggplats & logistik

Nya Högaholmsskolan byggs i södra delen av Malmö, i stadsdelen Lindängen. Vår byggarbetsplats staket ligger mot ytterväggen på den befintliga skolan, här har vi satt upp ett helt tätt staket för att undvika att barnen tar sig in på området. Vi går ”bollrundor” varje dag för att återlämna alla fotbollar som flugit över staketet. Malmö stadsfastigheter beslutade att tillträde till arbetsplatsen endast skall ske med en provisorisk väg från norra sidan av Lindängen, vilket innebär att en provisorisk väg har anlagts. Den provisoriska vägen löper igenom Lindängensparken och kommer att fungera som en enkelriktad väg för all byggtrafik. Transporter kommer att regleras via dubbla grindar och alla leveranser bokas via en leveranskalender. Vägen är uppbyggd av återvunna material som betongkross och asfaltskross, belyses med belysningsstolpar gjorda av återvunnet material.

Fasad & Stomsystem

Huset består av platta på mark med en stomme av stålkonstruktion på HD/F med bärande ytterbetongväggar. Taket består av HD/F på hus A och TRP på stålfackverksstolar på Hus B. Fasaden kommer att kläs med rött tegel i munkförband med löpande kopp. Fönstren kläs med tegelramar i vit glaserad färg och emalit-glas monteras på vissa delar av fasaden.

Teknik

I hus A byggs en undercentral för fjärrvärme i entréplan, fläktrum anordnas på plan fyra och fem. I hus B anordnas fläktrum plan två, solceller på tak och för att bidra till att ökad biologisk mångfald anläggas sedum på tak.