Period: 2021 – 2023
Beställare: Malmö Stad, Stadsfastigheter
Kvm: 8 500 kvm
Entreprenad: Utförandeentreprenad
Arkitekt: Croma Arkitekter
Stad: Malmö

Nya Högaholmsskolan

I samarbete med Malmö stadsfastigheter uppförde SSEA Nya Högaholmsskolan i Lindängen, Malmö. Det är en skola för årskurs F-6, med kapacitet för 525 till 630 elever. Byggnaden är uppdelad i två byggnader, Hus A och Hus B. Hus A har fyra plan samt ett femte vindsplan med fläktrum. Hus B har ett plan samt fläktrum och takterrass på plan två. I hus A, plan ett finns det gemensamma entrérummet samt administration och speciallokaler för slöjd, hemkunskap men också matsalen och mottagningsköket. På plan två finns lokaler för de yngsta eleverna och här ligger också biblioteket, plan tre och fyra är planerade för äldre elever. I Hus B ligger idrottshallen med tillhörande omklädningsrum och förråd. Till projektet hör också utomhusförråd som är överbyggda med en trappa upp till takterrassen.

Byggplats & logistik

Nya Högaholmsskolan byggdes i södra delen av Malmö, i stadsdelen Lindängen. Staketet till byggarbetsplatsen vette mot ytterväggen på den befintliga skolan där det sattes upp ett helt tätt staket för att undvika att barnen skulle ta sig in på området. Platsledningen gick ”bollrundor” varje dag för att återlämna alla fotbollar som flugit över staketet. Malmö Stadsfastigheter beslutade att tillträde till arbetsplatsen endast skulle ske via norra sidan av Lindängen, vilket innebar att en provisorisk väg anlades. Den provisoriska vägen löpte igenom Lindängensparken och fungerade som en enkelriktad väg för all byggtrafik. Transporter reglerades via dubbla grindar och alla leveranser bokades via en leveranskalender. Vägen byggdes upp av återvunna material som betongkross och asfaltskross, belystes med belysningsstolpar gjorda av återvunnet material.

Fasad & Stomsystem

Huset består av platta på mark med en stomme av stålkonstruktion på HD/F med bärande ytterbetongväggar. Taket består av HD/F på hus A och TRP på stålfackverksstolar på Hus B. Fasaden kläddes med rött tegel i munkförband med löpande kopp. Fönstren kläddes med tegelramar i vit glaserad färg och emalit-glas monteras på vissa delar av fasaden.

Teknik

I hus A byggdes en undercentral för fjärrvärme i entréplan, fläktrum anordnades på plan fyra och fem. I hus B anordnades fläktrum plan två, solceller på tak och för att bidra till att ökad biologisk mångfald anlades sedum på tak.