Period: 2020 – 2024
Beställare: Östersunds kommun
Kvm: 12 500 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan
Stad: Östersund

Odensalaskolan

I Östersund utvecklar och uppför SSEA, i samverkan med kommun och skolverksamhet, Odensalaskolan. Befintlig skola med tillhörande idrottshall, tidigare kallad Storsjöskolan, uppfördes ursprungligen 1975 och byggs nu ut för att möta kommunens behov av nya skolplatser i upptagningsområdet. 

Utbyggnaden sker i två etapper och görs dels genom nybyggnation dikt an befintlig skola vilket ställer stora krav på samordning och arbetsmiljö för att beakta barnperspektivet under pågående byggnation. Befintliga lokaler, cirka 6 500 kvm BTA, genomgår en omfattande ombyggnation, där allt utom bärande konstruktion rivs för att möjliggöra ny planlösning, nya installationer och nya tätskikt. Utvändiga arbeten innefattar skolgård och anslutningsvägar.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan och består av två faser som omfattar utformning, projektering och produktion. Genom samarbetsformen kunde ursprunglig tidplan optimeras och kortas med ett år, men med bibehållen budget och bibehållen kvalitet. Fas 1 inleddes augusti 2020, nybyggnationen togs i bruk i augusti 2022 och ombyggnationen tas i bruk augusti 2022.