Period: 2020 – 2023
Beställare: Östersunds kommun
Kvm: 12 500 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan
Stad: Östersund

Odensalaskolan

I Östersund har SSEA utvecklat och byggt Odensalaskolan i samverkan med kommun och skolverksamhet. Befintlig skola med tillhörande idrottshall, tidigare kallad Storsjöskolan, uppfördes ursprungligen 1975 och byggdes ut av SSEA för att möta kommunens behov av nya skolplatser i upptagningsområdet.

Utbyggnaden skedde i två etapper och gjordes dels genom nybyggnation dikt an befintlig skola, vilket ställde stora krav på samordning och arbetsmiljö för att beakta barnperspektivet under pågående byggnation. Befintliga lokaler, cirka 6 500 kvm BTA, genomgick en omfattande ombyggnation där allt utom bärande konstruktion revs för att möjliggöra ny planlösning, nya installationer och nya tätskikt. Utvändiga arbeten innefattade skolgård och anslutningsvägar.

Projektet var en totalentreprenad i samverkan och bestod av två faser som omfattade utformning, projektering och produktion. Genom samarbetsformen kunde ursprunglig tidplan optimeras och kortas med hela ett år, med bibehållen budget och bibehållen kvalitet. Fas 1 inleddes augusti 2020, nybyggnationen togs i bruk i augusti 2022 och ombyggnationen togs i bruk augusti 2023.