Period: 2023-2024
Beställare: MKB Fastighets AB
Kvm: 12 lägenheter
Stad: Malmö

Bild: Chroma Arkitekter

Rapsen 2

SSEA har tecknat avtal med MKB Fastighets AB gällande nybyggnation av hållbara bostäder i Malmö. Pilotprojektet omfattar nybyggnation av 12 lägenheter. MKB:s ambition är att med projektet, som går under namnet Rapsen 2, utveckla bolagets kompetenser inom klimatneutralt byggande och skapa lärande kring att bygga med en stomme med korslimmat trä.

Målet är att projekt ska släppa ut max 207 kg CO2/kvm och därmed nå under LFM30s målgränsvärdet för bostäder, ett projekt med låg klimatpåverkan. I nästa steg med kolinlagring beaktat kommer projektet sannolikt att halvera utsläppen jämfört med portföljen. Även återbruk är något som kommer tillämpas i projektet. Förberedande arbeten har påbörjats och redan vid årsskiftet 2024/2025 kommer lägenheterna stå färdiga för inflyttning.

KL-trä har flera fördelar mot andra trämaterial, vilket gör det särskilt lämpat i klimatneutralt byggande. Den låga vikten i förhållande till hållfastheten innebär bland annat färre transporter och enklare montage.