Period: 2018 – 2021
Beställare: Skellefteå kommun
Kvm: 29 000 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan
Arkitekt: White Arkitekter
Stad: Skellefteå

Sara Kulturhus

Sara Kulturhus är Skellefteås nya mötesplats. Konst, föreställningar och litteratur i kombination med hotell i ett av världens högsta trähus, 74 meter, har satt Skellefteå och SSEA på kartan. Sara Kulturhus är en förebild för hållbar och kostnadseffektiv utformning och arkitektur.

Stommen består av massivträ och limträ. Den 20 våningar höga hotelldelen är byggd av prefabricerade rumsmoduler i trä, placerade mellan hisskärnor av korslimmat trä. Hotelldelen är klädd med dubbelfasad i glas som ger intryck av att tornet svävar. Hotelldelen innehåller 205 hotellrum, restaurang, café, träningscenter, spa, pool, lobby och reception. Kulturhusdelen består av 4 våningar som omfattar 6 scener, verkstäder, ateljéer, utställningslokaler, bibliotek och kontor.

Projektet förverkligades genom samverkan. SSEA, i egenskap av totalentreprenör, lade tillsammans med Skellefteå kommun stor vikt vid samarbete med lokala aktörer. På så sätt togs lokal kompetens tillvara samtidigt som råvaror producerades och förädlades i närområdet.

Projektet bestod av 2 faser. Fas 1 bestod av systemhandlingsprojektering i samverkan, där SSEA hade huvudansvaret för att driva processen. Genom öppen och transparent kalkylering säkrades Skellefteå kommuns investeringsbudget. Arkitekt, projektörer, konsulter, sakkunniga och underentreprenörer valdes ut. Fas 1 slutfördes i oktober 2018. Därmed kontrakterades SSEA även för fas 2; detaljprojektering och byggproduktion. Även fas 2 utfördes i samverkan, tillsammans med de aktörer som deltog under fas 1.

Kulturhuset överlämnades i augusti 2021 och uppnådde Miljöbyggnad Guld.

 

Byggplats & logistik

Projektets centrala läge, mitt i Skellefteå, var en utmaning. I tillägg skulle hela tomten bebyggas, så utrymmet för materiallagring var minimalt. Stort fokus lades därför på att optimera logistik och leveranser.

Stomsystem

Närapå samtliga av byggnadens bärande system bestod av massivträ eller limträ, med undantag av källare i betong. Kulturhuset utformning med stora öppna ytor och scenbyggnader, allt helt i trä, innebar utmaningar sett till såväl toleranser, laster och akustik. Även takstolar, installationsschakt och hisschakt byggdes helt i trä. För att stabilisera hela byggnaden gjöts ett betongdäck på den översta våningen.

Fasad

Hotelldelen (från plan 6 och uppåt) bestod av över 200 rumsmoduler. Varje modul utgjorde ett eget hotellrum. Runt modulernas träfasad monterades glas för att ge hotellet en svävande känsla. Kulturhusdelen kläddes in med s.k. superwood och glas. Även runt entrén monterades fasad i glas, för att ge förbipasserande en möjlighet att se in i kulturhuset.

Teknik

Byggnaden anslöts till fjärrvärmenätet och solceller monteras på fasad och tak. För att minimera energiförbrukningen installerades en värmepump som använde både vatten och luft. I källaren gjöts en sprinklerbassäng och hela byggnaden var fullt sprinklad.

Ljud

För att uppfylla byggnadens stränga ljudkrav, speciellt vid scenerna, kläddes allt massivträ in med gips och därefter träpanel. Alla scener har därtill akustikpaneler och akustiktak. Mellan två av scenerna monterades en mobil ljudvägg på 52 dB.

Scener

Kulturhuset innehåller 6 scener. Den största är avsedd för teater och föreställningar, med 1200 sittplatser. Här finns även en orkestergrop med orkesterlift. Kulturhuset innehåller också två ”black box”, med 230 respektive 99 sittplatser. Kulturhuset innehåller därtill även restauranger, balettsal och caféscen.