Period: 2020 – 2022
Beställare: MKB Fastighets AB
Kvm: 4263 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad
Arkitekt: Belleville Arkitektkontor AB
Stad: Malmö

Stapelbädden 7

SSEA vann projektet genom upphandlingsförfarande i enlighet med LOU och utför entreprenaden som totalentreprenad.

Projektet omfattade nyproduktion av studentbostäder i västra hamnen i Malmö. Närmre bestämt, 105 studentlägenheter fördelat på två huskroppar med sex respektive åtta våningar, inkluderat fläktrum. Huskropparna är förbundna med loftgångsbalkonger och i bottenplan återfinns gemensamhetsutrymmen. På grannfastigheten ligger befintligt studentboende vilket projektet skulle ansluta mot och bilda gemensam innergård med.

Projektet stod inflyttningsklart vintern 2023.

Byggplats & logistik

Projektet är beläget i centrala Malmö, i ett tätbebyggt område med många andra pågående byggprojekt. Fastigheten är av ringa storlek och är belägen mellan två befintliga byggnader i direkt anslutning till fastighetsgräns. Detta har ställt extra höga krav på arbetsplatsdisposition och leveransplanering. I tidigt skede har det lagts stort fokus på dessa områden för att skapa goda förutsättningar för en lyckad produktion. I produktionstidplanen eftersträvas det att minimera antalet samtidigt aktiva discipliner, för att på så vis också reducera antalet leveranser som behöver koordinering. Vidare har arbetsmoment i stor utsträckning förlagts att utföras på annan plats. Till exempel levereras stomelement komplett med ingjutet tegel och monterade fönsterpartier.

 

Grundläggning och stomsystem

Inom fastigheten finns lämningar från tiden då Kockumsvarvet var aktivt. Bland annat återfinns del av stapelbädd, kranfundament och kajkant. Grundläggningen är utförd med betongpålar.

Stomme utförs med prefabricerade betongelement. Ytterväggselement levereras med ingjutet tegel och monterade fönster från fabrik. Bjälklag utförs med plattbärlag och vindsbjälklag med HD/f-element.