Period: 2018 – 2021
Beställare: AB Storstockholms Lokaltrafik
Kvm: 18 000 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad
Arkitekt: BBH Arkitektur & Teknik
Stad: Stockholm

Tomteboda Bussdepå

SSEA har tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik varit delaktiga i att bygga Nordens största bussdepå. Bussdepån omfattar totalt cirka 24 000 m² parkeringsgarage och tekniska rum i två plan, 1 300 m² tvätthall och 4 500 m² kontor i 3 plan. Hela det exploaterade området ligger på drygt 30 000 m². Bussdepån, med 220 uppställningsplatser, fungerar som ett centralt nav för Stockholms innerstadsbussar och har av SSEA sammankopplats till en av Sveriges mest trafikerade motorvägar via en 200 meter lång avfartsramp och bro i betong.
Den största utmaningen i projektet var geotekniken. Komplexa grundförhållanden och höga rörliga laster på området i kombination med hårda sättningskrav utmanade både SSEA och våra samarbetspartners till att tänka både en och två gånger extra. Tomteboda Bussdepå var ett komplicerat projekt i många hänseenden och kvalar in som referens för både husbyggande och anläggningsarbete.

Grundförhållande

Lerig mark med inslag av stenblock och på vissa ställen berg i dagen. Den dåliga marken resulterade i bland annat kalkcementstabilisering på utomhuskörytor.

Grundläggning

Bottenplatta om 300-400 mm på 1200 mm höga grundbalkar vilandes på cirka 800 borrade RD-pålar. De hade en snittlängd på 11 m och diameter mellan 170-400 mm.

Stomsystem

Prefabricerad stål- och betongstomme med HDF-bjälklag för byggnaderna och platsgjuten bro.

Fasad

Kontorsbyggnaden utfördes med lätta platsbyggda utfackningsväggar och fibercementskivor och ett hölje av perforerade plåtkassetter. Bussdäcket utfördes med en kombination av prefab sandwich-element och lätta ytterväggar inklädda med fibercementskivor och sträckmetall.

Teknik

Tekniskt avancerat bygge med många specialsystem bland annat tvättanläggning och olje- och drivmedelssystem.

Utomhus

Stora asfalterade ytor med inslag av grönmark.