Period: 2023 – 2025
Beställare: SKAB
Kvm: 3 700 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan
Stad: Sollentuna, Stockholm

Väsjöskolan

SSEA och SKAB ska tillsammans bygga en ny grundskola vid Väsjö torg i Sollentuna.

Den nya Väsjöskolan planeras som grundskola, men kommer initialt även att innehålla en förskoledel som senare planeras att flytta till Södra Väsjön. Skolan ska innefatta ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara lokaler som skapar förutsättning för hög kvalitet i verksamheten, god och säker arbetsmiljö samt ekonomi i balans.

Etapp 1 planeras att uppföras på fastigheten Ekoverket 2 och ska rymma en skola för ca 360 elever, med möjlighet att rymma en förskola.