Period: 2022 – 2024
Beställare: LKAB
Kvm: 20 000 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad
Arkitekt: Cedervall Arkitekter
Stad: Kiruna

Kvarter 67 & 69

2021 erhöll SSEA, genom en designförfrågan, ett projekt innehållandes 208 lägenheter i kvarter 67/69 i Kiruna. Projektets storlek och utformning har dimensionerats utifrån beställarens budget, bedömt behov och ramverk.

Lägenheterna är moderna i sin utformning, med energieffektiva lösningar. Fastigheterna förbereds med laddningsmöjligheter för elbilar. Byggnaderna får fasader i brandimpregnerad thermowool.

Projektet är en totalentreprenad och omfattar utformning, projektering och produktion. Totalt omfattar projektet fyra etapper, med två lägenhetshus placerade på respektive fastighet. Husen har ingång från kvarterens innergårdar. Tillhörande varje kvarter finns bland annat parkering, lekplats, skyddsrum, bastu och utrymme för samvaro. Etappvis inflyttning sker under 2024.

Kvarter 67/69 är det första projektet i det strategiska samarbetet mellan LKAB och SSEA.