Period: Fas 1: 2024-2025, fas 2: 2025-2028
Beställare: Ängelholm kommun
Kvm: 10 900 kvm
Entreprenad: Totalentreprenad i samverkan
Stad: Ängelholm

Ängelholm Stadshus

SSEA har tillsammans med arkitektkontoret Liljewall blivit tilldelade att uppföra det nya stadshuset i Ängelholm. Projektet utlystes som en arkitekt- och entreprenörstävling vid årsskiftet 2022/2023. Den sista juni 2023 skickade SSEA tillsammans med Liljewall in ett tävlingsbidrag. Projektet, en totalentreprenad i samverkan, inleds omgående med projekteringsarbete. Under 2026/2027 kommer det nya stadshuset stå färdigt för Ängelholmsborna att ta i bruk.

Det nya stadshuset kommer utgöra en förebild för hållbar konstruktion och arkitektur. En tegelbyggnad med stomme i trä och återbrukat tegel är viktiga steg i att nå låg klimatpåverkan. Byggnaden kommer utformas i enlighet med hållbarhetscertifieringarna Breeam Excellent och Well Gold.

Projektet är uppdelat i två faser och genomförs i en nära samverkan mellan SSEA, Ängelholm kommun och Liljewall.