Hållbarhetsrapport 2022

2023-04-04

SSEAs hållbarhetsrapport för 2022 är nu färdigställd. Denna är en sammanfattning av händelser och resultat för året som gått kopplat till SSEAs hållbarhetsarbete utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Krav i större bolag

Hållbarhetsrapportering är ett lagstadgat krav för större bolag och är ett verktyg för att på ett transparent sätt beskriva dess verksamhet och hållbarhetsarbete för olika intressenter. Utöver lagkravet har SSEA även krav från våra ägare Ratos, de ställer krav på att dess samtliga dotterbolag ska hållbarhetsrapportera.

Vad innehåller hållbarhetsrapporten

Rapporten innehåller sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter med fokus på säkra arbetsplatser, attraktiv arbetsgivare, sund konkurrens, goda affärer, resurshushållning och klimatneutralitet. Året har präglats av bolagsseparationen från HENT AS och den nya konstellationen SSEA Group.

 

Hållbarhetsrapport 2022