Pressmeddelanden

SSEA har tecknat kontrakt med Polismyndigheten och Hemsö om att bygga ett nytt polishus i Borlänge

Byggbolaget SSEA har tecknat avtal med Polismyndigheten som efter signerat avtal överlåter projektavtalet till Hemsö. Avtalet är en samverkansentreprenad och omfattar projektering och produktion av ett nytt polishus i Borlänge.

HENT har tecknat stort kontrakt med LKAB för nyproduktion av två bostadskvarter i nya Kiruna centrum

Byggbolaget HENT, som ägs till 73 procent av Ratos, har tecknat avtal med gruvdriftkoncernen LKAB. Projektet är en totalentreprenad och omfattar utformning, projektering och produktion av två nya bostadskvarter i nya Kiruna centrum.